VÝHERNÍ ŘÁD NA RÁDIU DEEP

 

 

Výherní řád na rádiu DEEP

Soutěžte s námi o prima ceny v našem vysílání. Každá soutěž má svá pravidla a předávání cen u nás v rádiu také. Pozorně si pročtěte následující body, abychom předešli případným nedorozuměním. Hodně štěstí v soutěžích přeje tým rádia Deep.

Výhry si můžete vyzvednout vždy ve všední den dle dohody.

Organizátorem soutěží je Rádio Deep, se sídlem v Uničově, Olomoucký kraj.

 1. Organizátor si vyhrazuje právo úprav pravidel soutěže, včetně práva soutěž kdykoliv zrušit bez náhrady.
 2. Účastí v soutěži vyjadřuje účastník svůj souhlas s jejími pravidly. Na výhru neexistuje právní nárok a jakékoliv vymáhání právní cestou není možné.
 3. Ve sporných případech si organizátor vyhrazuje právo rozhodnout s konečnou platností.
 4. Nebude-li výhra soutěžícím výhercem vyzvednuta do 30ti dnů ode dne výhry, propadá bez náhrady.
 5. Finanční výhry nad 5.000 Kč podléhají zdanění srážkovou daní.
 6. Účastí v soutěži výherci souhlasí, že vyhlašovatel soutěže má právo použít jejich osobních údajů (jméno, příjmení, datum narození, telefonní číslo, adresu), zvukových záznamů týkajících se účastníků nebo jejich projevů osobní povahy (fotografie, písmo, hlas) pro reklamní a marketingové účely. Účastí v soutěži výherce rovněž souhlasí, že jeho jméno může být uveřejněno v médiích a na internetových stránkách vyhlašovatele soutěže.
 7. Výhry nejsou vyměnitelné.
 8. Výherce, včetně svých rodinných příslušníků, má právo účastnit se soutěže a získat výhru maximálně jednou za třicet dní ( 1 x za měsíc ).
 9. Pokud je výhrou poukaz, je potřeba si výhru vyzvednout co nejdříve, neboť platnost poukazu je většinou časově omezena.
 10. Případné výhry alkoholických nápojů se tyto vydávají pouze osobám starším 18-ti let.
 11. Veškeré výhry musí být výhercem vyzvednuty osobně na recepci rádia Spin, zde dojde k podepsání předávacího protokolu příslušným výhercem. Výhry poštou nezasíláme.
 12. Z účasti v soutěžích jsou vyloučeni všichni zaměstnanci rádia Spin i jejich rodinní příslušníci.
 13. Účastí v soutěži každý účastník potvrzuje, že je seznámen se všemi právy, která vyplývají ze zákona č. 101/2000 Sb., O ochraně osobních údajů, tj. zejména s tím, že poskytnutí údajů je dobrovolné.